آنوشکا شرما از کاترینا کیف قدردانی مـیکند

آنوشکا شرما کـه مشغول همکاری با کاترینا کیف و شاهرخ خان درون پروژه بدون عنوان یـاش چوپرا مـی باشد، آهنگ ربنه بنادی جودی با اینکه تنـها چند صحنـه را درون کنار کاترینا داشته بنظر نمـی رسد که تا مدتی ستایش از وی را متوقف کند، وی درباره همکاریش با کاترینا کیف چنین گفته: آهنگ ربنه بنادی جودی کار درون کنار کاترینا یک تجربه عالی بود. آهنگ ربنه بنادی جودی او رفتاری نرمال و دوستانـه دارد. آهنگ ربنه بنادی جودی ما صحنـه هایی را با هم به منظور فیلمبرداری درون لندن داشتیم. او سخت کوش هست و من از او بخاطر دستاوردهایش درون بالیوود قدردانی مـیکنم و به او احترام مـیگذارم.

آنوشکا همچنین درباره همبازی شدن مجددش با شاهرخ خان بعد از اولین همکاریش با او درون "ربنـه بنادی جودی" نیز گفته: شاهرخ دوست داشتنی، مـهربان و بامزه است. او همـیشـه باعث سرگرمـی افراد مجموعه مـیشود. من خوشحالم کـه دوباره با او کار مـیکنم. من فکر نمـی کردم دوباره شانس بازی درون کنار او را داشته باشم.

این فیلم بازگشت یـاش چوپرا بـه کارگردانی بعد از هشت سال با آخرین هیتش "ویر زرا" خواهد بود. این فیلم به منظور دیوالی(16 نوامبر) امسال ریلیز شده است.
[آنوشکا شرما از کاترینا کیف قدردانی مـیکند آهنگ ربنه بنادی جودی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 07 Jul 2018 11:59:00 +0000